logoSaleNoti


Doanh nghiệp tư nhân Phương Yến

Điạ chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:
02583 516 088 - 0977 061 694 
Email: [email protected] 
Facebook: 
Nhà hàng Ngọc Trai Nha Trang


Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng